Svenska börsföretag måste använda sociala medier mer

sociala medier och IR

Läste i DI idag om en ny masteruppsats av Maria Bäckman och Cecilia Baron om sociala mediers påverkan på investerarrelationer. Enligt uppsatsen är det relativt få svenska börsföretag som använder sig av sociala medier i kontakten med kapital- och aktiemarknad. Ett skäl som anges är oklara börsregler i frågan.

Börsreglerna kan säkert förtydligas men jag tycker det är förvånande att så få svenska börsbolag aktivt använder sig av Twitter, Linkedin och andra sociala mediekanaler för att nå ut bredare till sina aktieägare och andra intressenter. Svenskt näringsliv brukar vara känt för att man ligger långt framme när det gäller digitaliseringsfrågor. Med tanke på den höga användningen av Internet bland svenskar och den breda användningen av sociala medier är det ännu mer förvånande. En bra jämförelse är amerikanska börsföretag som förstår värdet av börskommunikation via sociala medier. Det kan finnas många förklaringar till denna saktfärdighet: Arbetet med kvartalsrapporter och årsredovisningar är redan så betungande att företagen vill inte addera ytterligare arbete. Twitter kan upplevas som en begränsad kanal med sina 140 tecken att man inte kan ge tillräckliga svar på frågor. Sociala medier kan störa företagens ”tysta period” före rapport etc.

Ja, ni hör alla ursäkter, MEN det duger naturligtvis inte. Fördelarna är så mycket större. IR-funktionen kan nå ut till fler potentiella och befintliga aktieägare, analytiker och ekonomijournalister – speciellt småspararna kan få en viktig kompletterande kanal för ökad transparens. IR kan också ge en mer komplett bild av verksamhetens utveckling och kan snabbt svara på åtminstone enklare frågor som inte kräver långa svar. Och det ger börsföretagen, inte minst de mindre och medelstora, möjlighet att få ökad uppmärksamhet i bruset – konkurrensen är stor med de många hundratals börsnoterade bolagen som finns på de olika marknadsplatserna i Sverige.

Men, det kanske viktigaste skälet av alla är att den yngre aktieintresserade allmänheten lever på nätet och de kommer med tiden att bli allt viktigare för börsföretagen. De är morgondagens beslutsfattare och får ett allt större inflytande över såväl privata som institutionella investeringar i svenska börsföretag. Inte vill börsföretagen att man ska bli bortvald eller inte ens komma ifråga för aktieinvesteringar för att man är hopplöst gammalmodig i sin kommunikation? Så dags att tänka om svenska börsföretag och bli aktiva i relevanta kanaler som Linkedin och Twitter.

Gynna småföretagen istället för att motarbeta dem!

reepalu-dec-16

Jag blir alltmer förvånad över regeringens företagsovänliga politik, speciellt för småföretagen. I dagens Sverige finns det akuta behov av att underlätta för inte minst nyanlända och ungdomar att få jobb. Det som regeringen har föreslagit hittills under 2016 är en politik som försvårar för företagen att anställa och expandera. Förslaget på modifierade 3:12-regler missgynnar direkt småföretagen till förmån för de stora företagen med många anställda. Det finns mycket statistik på att det är främst i de mindre företagen som nya jobb skapas. Förslaget enligt Ilmar Reepalus välfärdsutredning om vinstbegränsning för vård-, utbildnings- och omsorgsföretag är ett annat avskräckande exempel. När experter har räknat igenom vad förslaget om vinstbegränsning innebär i praktiken får det orimliga effekter och blir snarare i praktiken ett vinstförbud – speciellt då förslaget är kopplat till rörelsekapitalet istället för vinstmarginal på omsättningen. Men det är feltänkt från början och ett stort ingrepp i äganderätten och den fria företagsamheten. Föreslå i stället hårda kvalitetskrav med en tydlig uppföljning för att komma åt de oseriösa aktörerna på marknaden. Ytterligare ett förslag gäller beskattning av personaloptioner. Här är förslaget inte tillräckligt genomgripande och omfattande för att stimulera tillväxt. Frågan är egentligen ganska enkel – företagande handlar om risktagande och tar du risk måste det finnas gynnsamma villkor för företagarna och som kan ge en god avkastning.

När jag tillsammans med kollegor byggde upp kommunikationsbyrån Sund Kommunikation med start 2003 och cirka sju år framåt fanns det ett utmärkt incitament för att anställa, inte minst nyutexaminerade studenter. Under en övergångsperiod av i första hand något år fick man som företagare reducerad arbetsgivaravgift för en provanställning. Om den föll väl ut, vilket den ofta gjorde, tog man som företagare i ett nästa steg och betalade en större del av arbetsgivaravgiften, och så småningom hela avgiften. Denna regel bidrog till att vi som entreprenörer vågade ta ombord ett flertal yngre ambitiösa personer. Ett tydligt incitament för oss som företagare och en god hjälp för ungdomar att få sina första jobb. Den typen av incitament vill jag ser mer av. Stefan Löfvén, Mikael Damberg, Per Bolund och Magdalena Andersson – glöm inte bort oss småföretagare – underlätta för vår verksamhet så kommer fler jobb framöver!

http://www.di.se/opinion/naringslivstoppar-forslaget-ar-ett-vinststopp/

http://www.di.se/nyheter/tobias-wikstrom-ett-slag-mot-tillvaxten-och-mot-entreprenorer/

http://www.di.se/opinion/sectras-vd-forstar-inte-regeringen-att-det-ar-brist-pa-ingenjorer/

Viktiga vägval för ditt liv

img_1216-peters-bokHar läst en mycket tänkvärd bok under höstlovet – 40 vägval för ditt liv av min tidigare kompanjon Peter Erikson. Peter är en starkt tänkande människa och framhåller att vi i dagens alltmer komplexa värld behöver forma vår egen livsfilosofi. Vi behöver stanna upp, reflektera och göra ett antal vägval i livet. I dagens samhälle är det mycket fokus på människans yttre men vi ger oss inte så mycket tid att utforska våra inre liv. Peter pekar på 40 vägval som man kan göra eller åtminstone välja ut de vägval som är mest relevanta för var och en. Han har gjort det genom att sätta upp ordpar för varje vägval – ordpar som balanserar varandra i olika livsperspektiv. Några av de mer intressanta tycker jag är Göra spontant – Tänka, Rationell planering – Emotionell intuition, Frånvaro – Närvaro/Medvetenhet, Logik – Känslor, Lägga till – Välja bort, Konsumera – Njuta.

Om jag bara väljer ut två stycken från ovanstående lista: Rationell planering – Emotionell intuition: I dagens samhälle prioriteras ofta rationellt tänkande och det finns lite utrymme för intuition. Det är sällan man har fullständiga fakta inför beslut och då bör man lyssna och känna mer på sina egna övertygelser. Peter beskriver att några av hans bästa upplevelser i livet är en följd av att han har följt sin intuition och gjort saker spontant.

Lägga till – Välja bort är ett annat ordpar som tilltalar mig. Idag har det hög status att vara upptagen och lägga till nya saker i sin kalender. Att vara upptagen innebär att göra nytta och kan tolkas som att man är framgångsrik. Peter förespråkar att vi borde ägna mer tid att välja bort saker som inte ger dig mening i livet. När man väljer bort ägnar man sig också åt avlärning och får utrymme att lära sig nya saker. Rent konkret är det väldigt nyttigt att göra ”välja bort”-listor och inte bara ha ”Att göra”-listor. Hand i hand med denna frågeställning går begreppet ”enkelhet”. Speciellt i dagens komplexa tillvaro har man mycket att vinna på att förenkla saker och ting. Vissa människor komplicerar frågor, bl a genom att förlora sig i detaljer – något som leder till sena beslut eller inga beslut alls. Andra väljer enkelhet som beslutsmodell vilket ofta är befriande, både för personen som omgivningen, dvs arbetskollegor, familj och vänner.

Boken är tänkvärd på många sätt i en värld som snurrar allt snabbare och är svår att navigera i. Man behöver inte läsa den från pärm till pärm utan kan välja de ordpar som intresserar en. Och den ger vägledning både för det privata och professionella livet. Min enkla slutsats är: Peter har gjort ett grundligt arbete med ordentlig research, har samlat sina tankar väl och förpackat dem på ett aptitligt sätt. Och frågeställningarna känns mycket relevanta i dagens värld.

http://www.bokus.com/bok/9789163909115/40-vagval-for-ditt-liv/

När robotarna tar över våra liv

img_0793

Tänk dig följande situation: Du kommer hem från jobbet och välkomnas av din hemrobot. Den säger: ”Jag har sett från din epostlåda att du har haft en jobbig dag. Kom och sett dig här så ska jag massera dina axlar.” Eller varför inte hotellroboten: Du anländer till ett hotell i Tokyo och möts av en robot som visar dig vägen till ditt rum. På vägen dit genom hotellet ordnar roboten med incheckningen så att du inte behöver stå i kö. Eller robotmamman som kan ta hand om din skrikande baby och vagga hen till sömns. Ja, det här vara bara några exempel som kan bli verklighet inom en relativt snar framtid som nationalekonomen och debattören Stefan Fölster, chef för Reforminstitutet, gav under sin utmärkta föreläsning ”Digitalisera eller dö” under Godmorgon Lund-seminariet i Stadshallen i Lund förra veckan. Bakgrunden var hans bok ”Robotrevolutionen”. https://www.goodreads.com/book/show/28455324-robotrevolutionen

Vi vet att många ”gamla” jobb, exempelvis industrijobb, försvinner idag, men Stefan Fölster påpekade också att den digitala transformationen skapar nya möjligheter och arbetstillfällen som dataspecialister, jurister m fl. Det är ju ingen tvekan att den digitala transformationen förändrar hela branscher och leder till nya affärsmöjligheter och modeller.

Frågan är bara hur individer och samhället ska använda den digitala tekniken på ett smart sätt. När jag häromdagen flög till London från Kastrup slapp man en lång väntan i den traditionella kön till passkontrollen genom att istället använda ett nytt passagesystem som scannar av ditt pass samtidigt som du passerar genom en maskin som läser av ditt ansikte. Här är någon som har tänkt till och gör våra liv effektivare genom kortare väntetid. Dagens smarta mobiltelefoner där vi har omedelbar tillgång till information för vårt dagliga liv är ju ett annat bra exempel – denna fantastiska utveckling ska vi bejaka.

Mindre bra exempel är när människor blir helt uppslukade av sina mobiler. Jag ser ofta både gångtrafikanter, cyklister och bilister som genom sina telefonsamtal är helt omedvetna om vad som händer i trafiken med följd att risken för olyckor drastiskt ökar. Eller när människor håller på och pillar med sina mobiler under en middag och blir mentalt frånvarande. De som har vett nog att inte vara slav under mobilen när man äter får inte rätt uppmärksamhet. Intressanta samtal, stimulerande diskussioner och en nära kontakt mellan människor motverkas.

Det jag saknar är en ordentlig diskussion om de etiska frågorna kring teknikens användning. När är robotar bra – kanske utmärkt om städ- och matlagningsroboten kan spara 90 minuter hemarbete om dagen som Stefan Fölster nämnde. Men kanske mindre bra med Mama 2.0 som ersättning för förälderns kontakt med sin baby. Föräldrar, politiker och lärare m fl bör ta initiativ till att diskutera och informera om dessa frågor, både bland ungdomar och vuxna, speciellt technördar som är mer fascinerade av tekniken än de etiska och sociala frågorna.

Amerikanska presidentvalet kan bli en rysare

img_0480-am-valetVar i veckan på Aspektas seminarium om det amerikanska presidentvalet. Per T Ohlsson på Sydsvenskan, sannolikt en av landets kunnigaste om amerikansk politik och presidentval, gjorde en utmärkt presentation av nuläget inför presidentvalet i november.

Förnärvarande skiljer det ca 4 procentenheter till Clintons fördel. Men det är inte på något sätt en säker ledning – det räcker med några skandaler så kan Trump stå som vinnare. Värt att notera enligt Per T är att de så kallade swing states, som Florida, Ohio och Pennsylvania, ofta fäller avgörandet. I dessa tre leder just nu Clinton vilket talar till hennes fördel. Det är också intressant med att ingen republikansk presidentkandidat har vunnit utan att ha vunnit Ohio.

Aldrig har det amerikanska folket haft två så impopulära kandidater att välja emellan. Många ser Trump som djupt ovärdig presidentposten, far med lögner, grov och har dessutom ingen politisk erfarenhet. Clinton ses som provocerande och med många frågetecken från hennes tid som utrikesminister: Har hon hjälpt maken med fundraising till Clinton Foundation? Tveksamheter kring hur hon har hanterat sin e-post m m.

Vad talar då för att Clinton ändå vinner? En av de absolut viktigaste faktorerna är den demografiska förändringen i USA. Minoritetsgrupperna som hispanics och asiater växer snabbt och dessa tenderar att rösta demokratiskt. Minoritetsgrupperna, ogifta kvinnor samt ungdomar under 30 år brukar rösta demokratiskt och de representerar ca 63% av väljarkåren.

Om Clinton misslyckas med att mobilisera dessa grupper kan Trump vinna. Han stöds av äldre, vita, lägre medelklassväljare. Trump utnyttjar också den bitterhet som finns hos amerikaner idag. Visserligen har ekonomin återhämtat sig väl sedan Lehman-kraschen 2008 men många amerikaner har trots allt fått det ekonomiskt sämre – något Trump framhåller.

Ja, mycket kan hända fram till valet. Per T framhöll det man brukar kallar för ”The October surprise”, dvs att något uppseendeväckande inträffar och svängar opinionen. En större skandal som lyfts fram kring kandidaterna eller någon stor utrikespolitisk fråga kan dyka upp.

En utmärkt site som Per t tipsade om är http://www.realclearpolitics.com/

Här kan man följa de senaste nyheterna kring valet inkl olika opinionsmätningar. Siten uppdateras dagligen.

Tarmen får en allt större betydelse för vår hälsa

omslag_giulia-enders_charmen-med-tarmen

Har just läst boken ”Charmen med tarmen” av den unga forskaren Gulia Enders.
Visste ni att:
– Tunntarmen hos en människa är mellan 3 till 7 meter lång.
– Tarmens mikrobiota (våra samlade mikroorganismer) väger upp till 2 kg och omfattar ca 100 biljoner bakterier, och i ett gram bajs finns fler bakterier än människor på jorden.
– Större delen av vårt immunsystem (ca 80 %) finns i tarmen.
– Den första studien av effekten av tarmomvårdnad på den mänskliga hjärnan från 2013 visar att efter fyra veckor ha låtit försökspersoner äta en blandning av vissa bakterier hade vissa områden i hjärnan förändrats, bl a de som bearbetar känslor och smärta.
– Probiotika är bra för magen genom att minska exempelvis gasbildning och diarréer, stärka immunförsvaret, bl a för att motverka förkylningar, samt vara ett tänkbart skydd mot allergier.

Ja, det här är bara några av många intressanta fakta i boken.

Är man intresserad av hur magen och tarmarna fungerar är det här en ”måste-bok”. Då jag själv under de senaste åren har blivit alltmer intresserad av vad man stoppar i sig och dess effekter på hälsan stod boken högt upp på min läslista. Speciellt mot bakgrund av att många välfärdssjukdomar orsakas av obalans i tarmfloran. Vid övervikt, näringsbrist, nervsjukdomar, depressioner och kroniska tarmproblem ser man förändrade bakterieförhållanden i tarmen.

Boken ger en bra beskrivning av vad som sker med matens väg genom kroppen och hur våra organ transporterar maten. Vi får exempelvis följa en tårtbits väg från munnen och vidare genom svalget, matstrupen, magen, tunntarmen och tjocktarmen. Enders beskriver också på ett intressant sätt den centrala kopplingen mellan hjärnan och tarmen. Även mikrobernas värld får en ordentlig genomlysning, exempelvis om goda och onda bakterier och deras betydelse för hälsan. Frågan om antibiotikas betydelse för tarmfloran liksom vikten av probiotika och prebiotika för en god hälsa tas upp på ett tankeväckande sätt. Enders gör den senaste kunskapen om mage och tarm tillgänglig på ett begripligt sätt. Dessutom skriver hon både underhållande och roligt – m a o klart läsvärt.

http://www.adlibris.com/se/bok/charmen-med-tarmen-allt-om-ett-av-kroppens-mest-underskattade-organ-9789137143927

Har världen blivit galen?

d trumpVi lever i en mycket omvälvande tid. Förändringstakten är hög i vårt samhälle präglad av ökad globalisering, polarisering och digitalisering. Jag är nog inte ensam om att uppleva att vi lever i en alltmer kaotisk värld. Några saker har fått mig att fundera på om världen har blivit galen.

Terroristattacker, stora som små, har dessvärre blivit ett allt vanligare inslag i vardagen och utgör ett stort hot mot den fria världen. Är världen oförmögen att ta itu med både säkerhetsfrågor och roten till terrorismen? Ligger förklaringen i totalt skilda världsuppfattningar och värderingar samt ökande klyftor mellan välbeställda och fattiga? Saknar vi i Västvärlden förmåga att verkligen förstå och sätta in oss i jihadisternas situation och syn, eller är det så att den fria världen och jihadisterna aldrig kommer att förlikas?

Ett annat exempel på vår galna värld är presidentvalet i USA. En forskare på Harvard har gjort en genomgång av Donald Trump och Hillary Clintons påståenden och kommentarer under primärvalen. Den visar att över 60 procents av Trumps uttalanden var antingen falska eller kraftigt överdrivna. Motsvarande siffra för Clinton var över 20 procent. Det finns en uppbar risk att världens mäktigaste ämbete kommer att intas av en opålitlig pajas och skojare. Enligt en av de senaste opinionsmätningarna leder han med tre procentenheter före Clinton. Hur kan en politiker som baserar så mycket av sin kampanj på lögner och överdrifter ens komma i närheten av presidentposten? Jag börjar då fundera på om det är den outbildade amerikanska allmänheten som inte vet bättre. En snabb koll på nätet visar dock att ca 33 procent av amerikanarna har en högskoleutbildning mot 23 procent för svenskarna – om detta nu stämmer.

Det tredje exemplet på dagens galenskap är lanseringen av Pokémon Go. Från små samhällen på landet i Skåne till storstaden Paris har jag sett människor vara helt fokuserade på att fånga imaginära figurer med sin mobil – hur galet är inte det? Ur kommersiell synpunkt får man dock bara gratulera Nintendo. Sällan har man sett en internationell lansering få så mycket uppmärksamhet, både i traditionell media och på nätet. Jag själv skulle dock aldrig kunna tänka mig springa runt och jaga pokemonfigurer. Samtidigt kan jag inte låta bli att fascineras över att Nintendo lyckats skapa en produkt som kombinerar både den virtuella och verkliga, fysiska världen. Och för oroliga föräldrar ger ju Pokémon Go barn och ungdomar möjlighet att faktiskt även få motion samtidigt som man håller på med spelet.

Den köpta bolagsanalysen allt viktigare för aktieägarna

Skärmavbild 2016-05-25 kl. 16.27.18Var igår på ett intressant IR-seminarium hos kommunikationsbyrån Aspekta med rubriken: Hur trovärdig är den köpta bolagsanalysen? Panelen bestod av Anders Elgemyr från Jarl Securities, Agneta Jönsson från Aktiespararna samt krönikören och börsanalytikern Anders Haskel. Debatten leddes av Mikael Sjöblom, ansvarig för Aspektas finansiella kommunikation.

Den köpta bolagsanalysen eller uppdragsanalysen blir allt vanligare på aktiemarknaden. Den courtagestyrda analysen gör investment bankerna främst på de större noterade bolagen. Det hänger ihop med att courtaget har minskat så att det inte lönar sig för bankerna att även täcka in framför allt de mindre bolagen. En tredje typ av analys är mediernas analys – den är mer av engångskaraktär och gäller också ofta större och möjligtvis medelstora bolag. Men som sagt ingen direkt kontinuitet där, även om tidningar som Dagens Industri och Aktiespararen följer upp sina placeringsråd i analysen. Den fjärde typen är användargenererad analys. Då är det privatpersoner, ofta mindre aktieägare, daytraders och andra som delar med sig av sina tankar, mer eller mindre professionellt på nätet, exempelvis via aktiechattar.

För många bolag blir det naturligt att inrikta sig på den köpta analysen. Som Anders Haskel framhöll så är det svårt för 90 procent av de börsnoterade bolagen att få en analys av någon investment bank – dvs den courtagestyrda analysen. Mediernas analys är relativt få börsbolag förunnat – de flesta ekonomitidningar skriver inte analyser på företag som har mindre än en miljard kronor i omsättning. Och den användargenererade analysen kan börsbolagen inte förlita sig på – här är risken för stor för både felaktig information och rena spekulationer. Alltså drivs många mindre börsbolag mot att köpa analys från några få utvalda aktörer. Och den utgör ett viktigt underlag vid investeringsbeslut för de många mindre aktieägarna. Men den har också en viss betydelse för institutionella placerare – buyside analytikerna går gärna igenom denna typ av analyser när man screenar bolag för sina investeringar.

Några av de aktörer som är mest kända inom köpt analys är Redeye, Remium, Penser och Analysguiden – den sistnämnda drivs av Jarl Securites och publiceras också i Aktiespararen.

Som ett mindre börsbolag – hur ska jag välja rätt aktör? Några kriterier som man bör titta på är:
– Kvaliteten på analysen – dvs kompetens och erfarenhet hos analytikerna, hur pass grundlig researchen är m m.
– Genomslag – hur pass brett och till vilka når analysen ut inklusive publicering i medierna
– Pris
– Tilläggstjänster som video (ofta intervju med VD), seminarier, aktiedagar etc.

Gissningsvis kommer den köpta analysen att fortsätta öka i betydelse. Genom courtagets minskade betydelse kommer bankerna säkert fortsätta med att bara täcka in de större bolagen. För övriga noterade bolag är uppdragsanalysen ofta ett bra marknadsföringsverktyg av den egna aktien. Men visst finns det kritiska röster också: Hur pass oberoende är de som producerar dessa analyser? Det händer att analytikern som står bakom analysen också äger aktier i det aktuella bolaget. Hur trovärdigt är det att många köpta analyser mynnar ut i en köprekommendation?
Vissa, exempelvis Analysguiden, ger dock inte bara köprekommendation. Men som Anders Elgemyr framhöll, det krävs mycket och en väldigt väl underbyggd analys för att man ska ge säljrekommendation.

Lämna taktiska överväganden för en långsiktigt ansvarsfull politik

Det är hög tid att politikerna i vårt land tar ett gemensamt ansvar för att lösa
ett antal mycket stora problem som håller på att bli alltmer akuta. Det gäller exempelvis
migrationspolitiken, energifrågorna, vårdkrisen, jobb- och bostadsproblematiken. Dagens temporära hantering av migrationsfrågorna räcker inte långt – här krävs ett långsiktigt hållbart system med rätt resurser för rimliga volymer av nyanlända. På samma sätt behövs en långsiktig syn på hur vår energiförsörjning ska ställas om från fossilberoende till förnyelsebara och miljövänliga energikällor. Sjukvården behöver få mer genomtänkta lösningar för bättre effektivitet. Frågorna kring arbetslöshet, utanförskap och bostadsbrist kräver också långsiktiga lösningar – frågor som accentueras av migrationsproblemen. Dessa frågor är så pass allvarliga och akuta att Sveriges roll som välfärdsland riskeras att raseras.

Läs PM Nilssons utmärkta ledare i Dagens Industri idag där han sammanfattar problemen på ett mycket klarsynt sätt.

http://www.di.se/artiklar/2016/5/15/ledare-varfor-regera-med-mp/

Vad det hela handlar om är att dagens politiker måste lämna kortsiktiga taktiska överväganden för långsiktiga beslut – inte minst för att ta ansvar för vårt land och för att kommande generationer ska
ska kunna leva i ett Sverige som är tryggt, har en ren miljö och ger möjlighet till arbete och utveckling.

Brexit – Att lämna eller inte lämna – kan få stor betydelse för Sverige

IMG_9357I tisdags var jag på en intressant paneldebatt om Brexit – Att lämna eller inte lämna, som arrangerades av Ekonomihögskolan, Lunds universitet. Debatten leddes på ett inspirerande sätt av Maria Borelius, journalist, författare och företagare. Förutom Jonas Hafström, ordförande för Lunds universitet deltog Rune Andersson, Mellby Gård,?Brian Cordischi, Chief Investment Officer, Carnegie Investment Bank AB,?Jörgen Hettne, docent i handelsrätt, Ekonomihögskolan, Lunds universitet?Magnus Jerneck, professor i statsvetenskap, Lunds universitet?och Maria Persson, docent i nationalekonomi, Ekonomihögskolan, Lunds universitet,?samt affilierad forskare vid Research Institute of Industrial Economics (IFN), Stockholm.

Magnus Jerneck redogjorde kort för EU och dess syfte med frihandel och ekonomiskt samarbete samt den fria rörligheten av tjänster, varor, människor och kapital. Han lyfte också fram ursprungstanken med att vara fredsbevarande, något som inte minst är viktigt i dagens konfliktfyllda värld. Han menade också att EU är en politisk ordning som är framvuxen och förhandlad. Förhandlad suveränitet bygger på långsiktighet, lojalitet och kollektiv rationalitet. Rent spelteoretiskt är det en god idé att samarbeta. Ett politiskt system som är både konfliktalstrande och skicklig på att lösa konflikter.

På andra sidan spektrumet har vi den färgstarke debattören och EU-kritikern Rune Andersson som menade att det inte är bra att EU centraliserar makten och driver igenom gemensamma lagar och pålagor som påverkar företagen negativt. Även om man lämnar EU så kan man ha bra frihandelsavtal!

I Storbritannien rasar debatten inför folkomröstningen den 23 juni. Brexit-anhängarna framhåller EU:s höga kostnader, inte minst subventionerna till jordbruket, centralisering av makten i förhållande till medlemsländerna och bristen på kontroll över migrationsfrågorna. Bremain-förespråkarna menar å andra sidan att EU är positivt för frihandel och den ekonomiska utvecklingen samt motverkar protektionism.

Brian Cordischi, framhöll också de ekonomiska riskerna vid ett utträde: Det kommer att skapa stor volatilitet på de finansiella marknaderna – något som inte minst är viktigt för London som Europas finansiella centrum.

Flera i panelen påpekade att vi saknar en Europa-debatt i Sverige. Detta trots att 60-70 procent av våra lagar kommer från EU. Någon menade att efter folkomröstningen i Sverige om EMU så finns det en tyst politisk överenskommelse bland de politiska partierna att inte diskutera EU-frågorna. Min egen reflektion är att EU för många svenskar fortfarande känns ganska abstrakt och långt borta från vår vardag. Kanske beror det på att EU inte har varit så bra på att marknadsföra sig själv och vad man uppnår i medlemsländerna, åtminstone i Sverige. Det i sin tur kan bero på bristande mediehantering från EU:s sida. Och det är klart att våra politiska partiers ointresse att lyfta EU-frågorna påverkar den svenska opinionen.

Folkomröstningen i Storbritannien har stor betydelse för Sverige. Det finns en stor samhörighet mellan länderna. Sverige har precis som Storbritannien ingen gemensam valuta – euron. Sverige har ofta röstat på samma linje som Storbritannien i viktiga politiska frågor inom EU. Maria Borelius presenterade färsk statistik från en opinionsmätning som visar att en majoritet av svenskarna är positiva till att Sverige är kvar i EU medan om Storbritannien lämnar EU är en majoritet av svenskarna för att även Sverige ska lämna.

Enligt opinionsmätningarna är det jämnt race mellan Brexit- och Bremain-sidorna. Experterna i panelen menade att ett lågt valdeltagande gynnar Brexit-anhängarna och unga är mer positiva till att Storbritannien blir kvar inom EU. Min slutsats är då att Bremain-gruppen kommer att satsa stora resurser på att mobilisera väljarkåren och speciellt försöka nå ut till de unga väljarna. Resultatet av folkomröstningen den 23 juni kommer att få stor betydelse för omvärlden och för oss svenskar – speciellt vid ett utträde.