Tony Blair – en av vår tids största retoriker

 

tony blair stor

I måndags kväll var jag och lyssnade på Tony Blair på Scandic Triangeln i Malmö – ett lysande arrangemang av Malmö Börssällskap.

Tony Blair höll ett relativt kort anförande om globaliseringen och dagens aktuella samhällstrender om teknologiskifte, klimatfrågan, behovet av att EU står sig starkt gentemot stora marknader som Indien och Kina m m. Därefter följde egentligen det mest intressanta – DNs ledarskribent Peter Wolodarskis väl balanserade utfrågning av den förre detta brittiska premiärministern.

Tony Blair är en stor talarbegåvning. Han har ett språk som är både begripligt och spännande. Han blandar hårda fakta med mjuka frågor. Han har förmågan att göra ett personligt intryck genom att bjuda på sig själv och ta upp egna upplevelser från tiden som premiärminister. Som när han berättade om sitt möte med  drottningen efter valsegern 1997 eller om hans söners engagemang i en av valkampanjerna. Dessutom har han fortfarande en stor portion humor och utstrålning.

Jag lyssnade på Tony Blair för kanske 4-5 år sedan på danska affärstidningen Börsens Executive Club i Köpenhamn. Han var lysande då också. Om man analyserar Tony Blairs tal och framträdande så har de allt man önskar: metaforer, anekdoter, ordsvängningar, one-liners, tretal och mycket annat.  Gå in på YouTube och studera hans tal där som premiärminister – han är en mycket genuin person och tveklöst en av vår tids största retoriker. Här finns mycket att lära av och låta sig inspireras!

Förvärv kräver bättre public affairs

I takt med en förbättrad konjunktur ökar intresset för förvärv och samgåenden. Pfizers bud på Astra Zeneca är ett aktuellt och bra exempel på förvärv där budgivaren inte verkar ha förberett politikerna på affären och framtidsplanerna för det sammanslagna bolaget.

Med dagens globalisering behöver de multinationella företagen ännu tydligare ta sitt samhällsansvar – en fråga som onekligen aktualiseras vid stora förvärv. Det blir alltmer tydligt att de globala företagen inte kan leva sitt eget liv isolerade från resten av samhället. De är verkligen en integrerad del av många samhällen  på jorden.

Pfizers bud på Astra Zeneca har rört upp många känslor och skapat starka yttringar – från politiker i Sverige och Storbritannien till forskare från handelshögskolor. De pekar bland annat på att att tusentals jobb riskeras och stängning av hela forskningsanläggningar. Dessutom kan det diskuteras om stora fusioner inom läkemedelsindustrin verkligen skapar långsiktigt aktieägarvärde. Svenska politiker begär att få en dialog med Pfizer men har hittills fått kalla handen. Och självklart är det frågor som måste tas upp som exempelvis om forskningen och jobben.

Frågan är hur Pfizer tänker? Hur ser masterplanen ut? Har bolaget verkligen tänkt igenom vilka opinionsmässiga effekter en föreslagen fusion kan få? Vilka är de offentliga nyckelpersonerna som man borde bearbeta och skapa en dialog med? Även om Sverige är ett litet land så kommer en viktig del av Astra Zeneca från vårt land och all den kompetens och erfarenhet som byggts upp inom olika terapiområden. Om det finns en masterplan för Public Affairs så verkar den inte ha sjösatts än. Eller så har företaget inte gjort en tydlig analys av det opinionsmässiga läget och tänkt sig lösa detta senare. Det kan bli för sent.

Konsolidering i branschen – fallgroparna är många

Affärerna duggar nu tätt i PR-branschen. Halvarsson & Halvarssons köp av Springtime och förra veckans storaffär när Weber Shandwick övertar Prime. Konsolideringen är naturlig i en bransch med många och internationellt sett små aktörer. Framgång heter antingen storlek eller specialisering. Med tillräckligt stor kritisk massa kan PR-företagen få en ökad internationell närvaro, komma ifråga i samband med större upphandlingar etc. Det är en drivkraft i sig – att som konsult få möjlighet att utvecklas i mer krävande, utmanade och komplexa uppdrag – gärna med en internationell kryddning. Eller så ska man vara specialiserad och attrahera förmågor med en specialistkompetens och kunna erbjuda kunderna något som är mer speciellt och unikt. Det kan vara exempelvis som Public Affairs-byrå med de främsta politiska hjärnorna, som digital kommunikationsbyrå med spetskompetens inom exempelvis webb och sociala medier, eller som IR-byrå med fokus på transaktioner. Det område man inte vill vara är ”me-too” – dvs en medelstor byrå utan tydlig profil. Dessa byråer, och det finns en hel del sådana, får allt svårare att attrahera både kunder och medarbetare, och lönsamheten är normalt sett sämre för denna kategori.

Men tillbaka till förvärvsspåret – hittar man rätt förvärvsobjekt är det väl bara att slå till om priset är det rätta? Nja, så enkelt är det inte. Det finns stora risker med förvärv och sammanslagningar. Tidigare forskning från Harvard Business School men även andra forskare pekar på de stora riskerna med fusioner, och det faktum att många affärer helt enkelt misslyckas – främst på grund av de mjuka faktorerna. Dvs att kulturella faktorer inte ges tillräcklig uppmärksamhet i en sammanslagning. Det är frågor som att lyssna på medarbetarna och tillvarata deras erfarenheter (speciellt i det förvärvade bolaget), svagt och otydligt ledarskap där man inte tydligt anger riktningen för det sammanslagna bolaget och förankringen av denna, brist på ersättningssystem – speciellt för nyckelpersoner m m.

Utan att ha någon större insyn i de senaste affärerna misstänker jag att samgåendet mellan Springtime och H&H blir mer besvärligt – bl a då flera av de tidigare seniora partnerna följde med Six Year Plan. Samgåendet kan ändå bli framgångsrikt under förutsättning att just ovanstående mjuka faktorer får tillräcklig uppmärksamhet av företagsledningen. I Primes fall är det annorlunda – byrån har byggt ett mycket starkt varumärke och verkar kunna få en framträdande roll inom Weber Shandwick som bl a förändringsagent. Men visst finns det risker här också – exempelvis för mycket admin som den kända anglosaxiska rapporteringsbördan.

Fortsättningar följer säkert – det ska bli spännande att se vilka kommande affärer som kommer upp på radarn.