Svenska börsföretag måste använda sociala medier mer

sociala medier och IR

Läste i DI idag om en ny masteruppsats av Maria Bäckman och Cecilia Baron om sociala mediers påverkan på investerarrelationer. Enligt uppsatsen är det relativt få svenska börsföretag som använder sig av sociala medier i kontakten med kapital- och aktiemarknad. Ett skäl som anges är oklara börsregler i frågan.

Börsreglerna kan säkert förtydligas men jag tycker det är förvånande att så få svenska börsbolag aktivt använder sig av Twitter, Linkedin och andra sociala mediekanaler för att nå ut bredare till sina aktieägare och andra intressenter. Svenskt näringsliv brukar vara känt för att man ligger långt framme när det gäller digitaliseringsfrågor. Med tanke på den höga användningen av Internet bland svenskar och den breda användningen av sociala medier är det ännu mer förvånande. En bra jämförelse är amerikanska börsföretag som förstår värdet av börskommunikation via sociala medier. Det kan finnas många förklaringar till denna saktfärdighet: Arbetet med kvartalsrapporter och årsredovisningar är redan så betungande att företagen vill inte addera ytterligare arbete. Twitter kan upplevas som en begränsad kanal med sina 140 tecken att man inte kan ge tillräckliga svar på frågor. Sociala medier kan störa företagens ”tysta period” före rapport etc.

Ja, ni hör alla ursäkter, MEN det duger naturligtvis inte. Fördelarna är så mycket större. IR-funktionen kan nå ut till fler potentiella och befintliga aktieägare, analytiker och ekonomijournalister – speciellt småspararna kan få en viktig kompletterande kanal för ökad transparens. IR kan också ge en mer komplett bild av verksamhetens utveckling och kan snabbt svara på åtminstone enklare frågor som inte kräver långa svar. Och det ger börsföretagen, inte minst de mindre och medelstora, möjlighet att få ökad uppmärksamhet i bruset – konkurrensen är stor med de många hundratals börsnoterade bolagen som finns på de olika marknadsplatserna i Sverige.

Men, det kanske viktigaste skälet av alla är att den yngre aktieintresserade allmänheten lever på nätet och de kommer med tiden att bli allt viktigare för börsföretagen. De är morgondagens beslutsfattare och får ett allt större inflytande över såväl privata som institutionella investeringar i svenska börsföretag. Inte vill börsföretagen att man ska bli bortvald eller inte ens komma ifråga för aktieinvesteringar för att man är hopplöst gammalmodig i sin kommunikation? Så dags att tänka om svenska börsföretag och bli aktiva i relevanta kanaler som Linkedin och Twitter.