God opinionsbildning à la Bill Gates

glad bill gates

I gårdagens nummer av Dagens Industri riktar sig Bill Gates direkt till regeringen och Stefan Löfven: ”Vi hoppas att en stor del av det omedelbara stödet för flyktingar inte kommer att behöva finansieras på bekostnad av effektiv och livsavgörande hjälp till världens fattigaste.” Det är intressant och ganska ovanligt att en företrädare för det internationella näringslivet vänder sig direkt till våra svenska politiker.

Det här sätter regeringen Löfven i en besvärlig situation. Speciellt Magdalena Andersson vill ta mer av biståndet för att finansiera flyktingmottagandet. Och heter man Bill Gates, ja då kan man utöva den här typen av påtryckningar – speciellt mot bakgrund av hans mycket generösa bidrag för att bekämpa fattigdomen i världen. Bill Gates argumenterar också väl för sin sak: Om Sverige skär i biståndet så riskerar det skada de framgångar som hittills uppnåtts och kan i framtiden skada miljoner människor. Det kan i sin tur också leda till ökande flyktingströmmar – något Sverige redan har problem med. Han backar också upp argumentationen med att Bill & Melinda Gates Foundation är stolta över det nära samarbetet med Sverige, som har en lång tradition av att leda det internationella hjälparbetet.

Så långt Bill Gates. Vad det egentligen handlar om är den mycket bristfälliga invandrings- och integrationspolitik som Sverige har – ett mismanagement av stora mått sedan flera år tillbaka. Hade vi skött denna fråga professionellt hade vi haft resurser och mycket bättre förmåga att ta emot dagens flyktingar som är i stort behov av hjälp. Konsekvensen av vår öppna hållning i flykting- och invandringsfrågan borde vara höjda skatter alternativt någon form av skatteväxling – men frågan är om Löfven vågar ta upp den bollen?! Och är svenskarna tillräckligt generösa för att betala direkt ur den egna plånboken?

Det ska bli mycket intressant att se hur Löfven och regeringen hanterar denna fråga ur opinionssynpunkt. Det går knappast att ignorera Bill Gates med den trovärdighet han har byggt upp under de senaste åren i sitt arbete för att bekämpa fattigdomen!