Sluta jaga våra friskolor!

Friskolor

Det är med ökande förvåning som man ser hur Regeringen jagar friskolorna i landet. Det senaste utspelet gäller ”glädjebetygen” som friskolorna delar ut enligt utredningen av Jonas Vlachos, professor i nationalekonomi vid Stockholms universitet. Gymnasieminister (s) Anna Ekström var inte sen med att kommentera rapporten och framhöll det orättvisa med att friskolor gynnar sina elever. Rapporten är dock kontroversiell. Barbera Bergström, grundare av den mycket framgångsrika Internationella Engelska Skolan (IES) svarade i en debattartikel i tisdagens DI att enligt Skolverkets statistik ger de kommunala skolorna flest ”överbetyg” i både svenska och matematik än friskolorna i allmänhet. Skillnaden jämfört med Vlachos rapport kan också bero på att de jämför delvis olika ämnen och olika årtal. Poängen är här att Anna Ekström borde ha ett annat fokus – ca 85 % av eleverna i grundskolan går i kommunala skolor – fokusera istället på hur de kan förbättra sin verksamhet.

Annars är det mest flagranta exemplet från Regeringens sida förslaget om vinstbegränsning för välfärdsföretag (skola, vård och omsorg) som Riksdagen ska rösta om imorgon den 7 juni. Allt talar för att Alliansen med hjälp av SD kommer att rösta ned förslaget. Regeringen väljer ändå att lägga fram det för omröstning då man räknar med att göra det till en viktig valfråga. Jag tror och hoppas dock att väljarna kan se igenom den billiga retoriken kring omåttliga vinster i välfärden. Det finns säkert ett fåtal välfärdsföretag som missköter sig och ”klämmer ut” den sista kronan istället för att återinvestera i verksamheten, men det motiverar inte att konfiskera vinster från hårt arbetande entreprenörer.

Det finns ju ett skäl till att privata alternativ har vuxit fram. När det gäller friskolor så var det en reaktion på att de kommunala skolorna inte höll tillräckligt bra kvalitet. Med friskolorna får föräldrar och elever en valmöjlighet, vilket ju de allra flesta vill ha. Konkurrens höjer kvaliteten även inom välfärdsbranscher – det positiva är ju att också kommunala skolor kan stimuleras att bli bättre.

Stefan Löfven, Magdalena Andersson, Anna Ekström, Gustav Fridolin och andra ministrar borde istället bejaka såväl friskolor som privata vård- och omsorgsföretag. De bidrar till ett ökat utbud av samhällsservice med högre kvalitet. Sluta gå i Vänsterpartiet och Jonas Sjöstedts ledband! Ställ istället tydliga kvalitetskrav och uppföljning av dessa, och försök inte införa förbud mot vinstdrivande verksamhet. Entreprenörer som lägger ned hela sin själ och är beredda att ta en risk för att starta verksamhet måste ha rätt till en sund företagsekonomisk avkastning. Det är väl alldeles utmärkt att friskolor och kommunala skolor kan fungerar tillsammans, sporra varandra och ge medborgarna ökad valfrihet.