Gynna småföretagen istället för att motarbeta dem!

reepalu-dec-16

Jag blir alltmer förvånad över regeringens företagsovänliga politik, speciellt för småföretagen. I dagens Sverige finns det akuta behov av att underlätta för inte minst nyanlända och ungdomar att få jobb. Det som regeringen har föreslagit hittills under 2016 är en politik som försvårar för företagen att anställa och expandera. Förslaget på modifierade 3:12-regler missgynnar direkt småföretagen till förmån för de stora företagen med många anställda. Det finns mycket statistik på att det är främst i de mindre företagen som nya jobb skapas. Förslaget enligt Ilmar Reepalus välfärdsutredning om vinstbegränsning för vård-, utbildnings- och omsorgsföretag är ett annat avskräckande exempel. När experter har räknat igenom vad förslaget om vinstbegränsning innebär i praktiken får det orimliga effekter och blir snarare i praktiken ett vinstförbud – speciellt då förslaget är kopplat till rörelsekapitalet istället för vinstmarginal på omsättningen. Men det är feltänkt från början och ett stort ingrepp i äganderätten och den fria företagsamheten. Föreslå i stället hårda kvalitetskrav med en tydlig uppföljning för att komma åt de oseriösa aktörerna på marknaden. Ytterligare ett förslag gäller beskattning av personaloptioner. Här är förslaget inte tillräckligt genomgripande och omfattande för att stimulera tillväxt. Frågan är egentligen ganska enkel – företagande handlar om risktagande och tar du risk måste det finnas gynnsamma villkor för företagarna och som kan ge en god avkastning.

När jag tillsammans med kollegor byggde upp kommunikationsbyrån Sund Kommunikation med start 2003 och cirka sju år framåt fanns det ett utmärkt incitament för att anställa, inte minst nyutexaminerade studenter. Under en övergångsperiod av i första hand något år fick man som företagare reducerad arbetsgivaravgift för en provanställning. Om den föll väl ut, vilket den ofta gjorde, tog man som företagare i ett nästa steg och betalade en större del av arbetsgivaravgiften, och så småningom hela avgiften. Denna regel bidrog till att vi som entreprenörer vågade ta ombord ett flertal yngre ambitiösa personer. Ett tydligt incitament för oss som företagare och en god hjälp för ungdomar att få sina första jobb. Den typen av incitament vill jag ser mer av. Stefan Löfvén, Mikael Damberg, Per Bolund och Magdalena Andersson – glöm inte bort oss småföretagare – underlätta för vår verksamhet så kommer fler jobb framöver!

http://www.di.se/opinion/naringslivstoppar-forslaget-ar-ett-vinststopp/

http://www.di.se/nyheter/tobias-wikstrom-ett-slag-mot-tillvaxten-och-mot-entreprenorer/

http://www.di.se/opinion/sectras-vd-forstar-inte-regeringen-att-det-ar-brist-pa-ingenjorer/