Viktiga vägval för ditt liv

img_1216-peters-bokHar läst en mycket tänkvärd bok under höstlovet – 40 vägval för ditt liv av min tidigare kompanjon Peter Erikson. Peter är en starkt tänkande människa och framhåller att vi i dagens alltmer komplexa värld behöver forma vår egen livsfilosofi. Vi behöver stanna upp, reflektera och göra ett antal vägval i livet. I dagens samhälle är det mycket fokus på människans yttre men vi ger oss inte så mycket tid att utforska våra inre liv. Peter pekar på 40 vägval som man kan göra eller åtminstone välja ut de vägval som är mest relevanta för var och en. Han har gjort det genom att sätta upp ordpar för varje vägval – ordpar som balanserar varandra i olika livsperspektiv. Några av de mer intressanta tycker jag är Göra spontant – Tänka, Rationell planering – Emotionell intuition, Frånvaro – Närvaro/Medvetenhet, Logik – Känslor, Lägga till – Välja bort, Konsumera – Njuta.

Om jag bara väljer ut två stycken från ovanstående lista: Rationell planering – Emotionell intuition: I dagens samhälle prioriteras ofta rationellt tänkande och det finns lite utrymme för intuition. Det är sällan man har fullständiga fakta inför beslut och då bör man lyssna och känna mer på sina egna övertygelser. Peter beskriver att några av hans bästa upplevelser i livet är en följd av att han har följt sin intuition och gjort saker spontant.

Lägga till – Välja bort är ett annat ordpar som tilltalar mig. Idag har det hög status att vara upptagen och lägga till nya saker i sin kalender. Att vara upptagen innebär att göra nytta och kan tolkas som att man är framgångsrik. Peter förespråkar att vi borde ägna mer tid att välja bort saker som inte ger dig mening i livet. När man väljer bort ägnar man sig också åt avlärning och får utrymme att lära sig nya saker. Rent konkret är det väldigt nyttigt att göra ”välja bort”-listor och inte bara ha ”Att göra”-listor. Hand i hand med denna frågeställning går begreppet ”enkelhet”. Speciellt i dagens komplexa tillvaro har man mycket att vinna på att förenkla saker och ting. Vissa människor komplicerar frågor, bl a genom att förlora sig i detaljer – något som leder till sena beslut eller inga beslut alls. Andra väljer enkelhet som beslutsmodell vilket ofta är befriande, både för personen som omgivningen, dvs arbetskollegor, familj och vänner.

Boken är tänkvärd på många sätt i en värld som snurrar allt snabbare och är svår att navigera i. Man behöver inte läsa den från pärm till pärm utan kan välja de ordpar som intresserar en. Och den ger vägledning både för det privata och professionella livet. Min enkla slutsats är: Peter har gjort ett grundligt arbete med ordentlig research, har samlat sina tankar väl och förpackat dem på ett aptitligt sätt. Och frågeställningarna känns mycket relevanta i dagens värld.

http://www.bokus.com/bok/9789163909115/40-vagval-for-ditt-liv/