Håller vi på att bli mindre lagom?

maslows-behovstrappa_183246677Läste en intressant artikel i DI under veckan med titeln ”Långt ifrån lagom”. Det globala forskarnätverket World values survey har genomfört världens största medborgarundersökning. Sedan 80-talet har de gjort mätningar i över 100 länder i sex olika omgångar. Resultaten presenteras i en kulturkarta där länderna placeras utifrån värderingar. På den horisontella axeln anges värderingar från ren överlevnad till livskvalitet och självförverkligande. På den vertikala axeln anges traditionella värderingar som religion, nationell stolthet och respekt för auktoriteteter till sekulära, rationalistiska värderingar.

Och Sverige framstår alltmer som ett ”icke lagom-land” som placerat sig högst upp till höger på kartan, dvs höga värden på rationella, sekulära värderingar och högt när det gäller självförverkligande. Några av de bakomliggande förklaringarna är att vi värderar högt individuell frihet och har en liberal syn på exempelvis abort och homosexualitet. Vi har också stort förtroende för samhällssystemet men inte lika stor respekt för äldre som man har i vissa andra länder. Samtidigt är vi mer trygga och jämställda.

Man kan naturligtvis säga att den här undersökningen visar att vi absolut inte är så ”lagom” – vi har fått en tydlig position bland andra länder, värderingar visar ju var ett land och folk är på väg. Sedan kan man alltid diskutera om man mäter ”rätt” saker för att komma åt ”lagom-frågan”. Men jag tror faktiskt heller inte att vi är så lagom längre – vi svenskar har en ganska tydlig profil med allt från high tech och entreprenörskap till socialt ansvarstagande och miljöfokus. Men, vi kommer säkert fortsätta, precis som exempelvis japanerna, att vara konsensus-orienterade och inte vara speciellt konfliktbenägna som t ex fransmännen.

En annan slutsats är också att den här typen av värderingsundersökningar är viktiga att förstå och analysera för allt från samhällsplanering till att se var nya marknader dyker upp. Generellt sett är näringslivet ganska dåligt på att lägga ned tid och resurser på denna typ av frågor. De som gör det kommer absolut ha ett försteg för att se vad som efterfrågas och hur man kan göra nya affärer.