Kategoriarkiv: Public Affairs

Håller vi på att bli mindre lagom?

maslows-behovstrappa_183246677Läste en intressant artikel i DI under veckan med titeln ”Långt ifrån lagom”. Det globala forskarnätverket World values survey har genomfört världens största medborgarundersökning. Sedan 80-talet har de gjort mätningar i över 100 länder i sex olika omgångar. Resultaten presenteras i en kulturkarta där länderna placeras utifrån värderingar. På den horisontella axeln anges värderingar från ren överlevnad till livskvalitet och självförverkligande. På den vertikala axeln anges traditionella värderingar som religion, nationell stolthet och respekt för auktoriteteter till sekulära, rationalistiska värderingar.

Och Sverige framstår alltmer som ett ”icke lagom-land” som placerat sig högst upp till höger på kartan, dvs höga värden på rationella, sekulära värderingar och högt när det gäller självförverkligande. Några av de bakomliggande förklaringarna är att vi värderar högt individuell frihet och har en liberal syn på exempelvis abort och homosexualitet. Vi har också stort förtroende för samhällssystemet men inte lika stor respekt för äldre som man har i vissa andra länder. Samtidigt är vi mer trygga och jämställda.

Man kan naturligtvis säga att den här undersökningen visar att vi absolut inte är så ”lagom” – vi har fått en tydlig position bland andra länder, värderingar visar ju var ett land och folk är på väg. Sedan kan man alltid diskutera om man mäter ”rätt” saker för att komma åt ”lagom-frågan”. Men jag tror faktiskt heller inte att vi är så lagom längre – vi svenskar har en ganska tydlig profil med allt från high tech och entreprenörskap till socialt ansvarstagande och miljöfokus. Men, vi kommer säkert fortsätta, precis som exempelvis japanerna, att vara konsensus-orienterade och inte vara speciellt konfliktbenägna som t ex fransmännen.

En annan slutsats är också att den här typen av värderingsundersökningar är viktiga att förstå och analysera för allt från samhällsplanering till att se var nya marknader dyker upp. Generellt sett är näringslivet ganska dåligt på att lägga ned tid och resurser på denna typ av frågor. De som gör det kommer absolut ha ett försteg för att se vad som efterfrågas och hur man kan göra nya affärer.

Förvärv kräver bättre public affairs

I takt med en förbättrad konjunktur ökar intresset för förvärv och samgåenden. Pfizers bud på Astra Zeneca är ett aktuellt och bra exempel på förvärv där budgivaren inte verkar ha förberett politikerna på affären och framtidsplanerna för det sammanslagna bolaget.

Med dagens globalisering behöver de multinationella företagen ännu tydligare ta sitt samhällsansvar – en fråga som onekligen aktualiseras vid stora förvärv. Det blir alltmer tydligt att de globala företagen inte kan leva sitt eget liv isolerade från resten av samhället. De är verkligen en integrerad del av många samhällen  på jorden.

Pfizers bud på Astra Zeneca har rört upp många känslor och skapat starka yttringar – från politiker i Sverige och Storbritannien till forskare från handelshögskolor. De pekar bland annat på att att tusentals jobb riskeras och stängning av hela forskningsanläggningar. Dessutom kan det diskuteras om stora fusioner inom läkemedelsindustrin verkligen skapar långsiktigt aktieägarvärde. Svenska politiker begär att få en dialog med Pfizer men har hittills fått kalla handen. Och självklart är det frågor som måste tas upp som exempelvis om forskningen och jobben.

Frågan är hur Pfizer tänker? Hur ser masterplanen ut? Har bolaget verkligen tänkt igenom vilka opinionsmässiga effekter en föreslagen fusion kan få? Vilka är de offentliga nyckelpersonerna som man borde bearbeta och skapa en dialog med? Även om Sverige är ett litet land så kommer en viktig del av Astra Zeneca från vårt land och all den kompetens och erfarenhet som byggts upp inom olika terapiområden. Om det finns en masterplan för Public Affairs så verkar den inte ha sjösatts än. Eller så har företaget inte gjort en tydlig analys av det opinionsmässiga läget och tänkt sig lösa detta senare. Det kan bli för sent.