Rankningar ger bra inspiration

Uppslag årsred

För många av oss nördar inom finansiell kommunikation har säsongen för årsredovisningar sparkat igång. Vi vet alla att perioden september-mars är intensiv med mer eller mindre stora projekt att ro i hamn. Och vi vet att produktion av en årsredovisning är en mödosam logistikkamp – att få alla detaljer på plats, och få dem rätt och förankra årsredovisningen hos alla berörda personer.

Vad kan inte vara bättre då med lite inspiration inför arbetet med årsredovisningar?!

En sådan källa är Report Watch – Best Annual Reports 2015 som är en internationell ranking av årsredovisningar. Resultatet släpptes för någon månad sedan. Report Watch har rankat 400 företag och vinnaren i år blev det kanadensiska bolaget PotashCorp med Electrolux som tvåa och Atlas Copco som fyra. Bland de tio bästa årsredovisningarna var sex svenska vilket visar att svenska börsbolag generellt håller en mycket god standard. Rankingen täcker in bolag från knappt 50 länder och omfattar i princip de allra flesta branscher. Några intressanta fakta: 90 procent av bolagen producerar någon form av hållbarhetsrapport, antingen som en del av årsredovisningen eller separat. Ca 60 procent av bolagen ger ingen prognos och en majoritet av årsredovisningarna innehåller heller inte information om KPI – Key Performance Indicators. Över hälften av bolagen lägger årsredovisningen som en pdf på nätet och ca en tredjedel producerar den digitalt. http://www.reportwatch.net

En svensk ranking är Kantons ”Bästa årsredovisning” som bland annat Aktiespararna står bakom. Kanton tar också ett bredare grepp genom att gå igenom annan finansiell kommunikation som delårsrapporter och hemsidor. Deras årsredovisningsranking utgår från ett antal kriterier som poängsätts. Det är en ganska mekanisk ranking men ger ändå en fingervisning om hur det enskilda börsbolaget står i förhållande till andra noterade bolag. Det är en bra övning att gå igenom kriterierna för att se inom vilka områden och frågor som man kan förbättra innehållet i årsredovisningen. I år var det Cloetta som utsågs till Årets börsbolag och som även tillsammans med Swedol tog hem första platsen för årsredovisningar bland medelstora bolag. Högst rankade av stora bolag på NASDAQ OMX Stockholm blev Wallenstam och Atrium Ljungberg, och för små bolag blev det SBC – Sveriges Bostadsrättscentrum. http://www.kanton.se/nyheter/årets-börsbolag-2014

Ytterligare en ranking som man bör studera är Finforum som släpper sitt resultat i slutet av november i samband med sin årliga konferens. Bakom Finforum står bland andra SFF – Sveriges Finansanalytikers Förening och FAR – Föreningen Auktoriserade Revisorer. Finforums ranking anses väga tungt genom att de går på djupet med innehållet i årsredovisningen ur ett informations- och redovisningsperspektiv. http://www.farakademi.se/Finforum

Slutligen är det en bra inspiration att beställa eller ladda ned egna utvalda årsredovisningar som man tycker är relevanta och spännande som jämförelse för det egna bolaget. Att bara bläddra igenom dessa brukar ge goda idéer för förbättringar.