3-printing kommer att revolutionera våra liv

M Braian

För ett par veckor sedan lyssnade jag på en otroligt inspirerande föreläsning hos Sällskapet Lundaakademiker. Michael Braian, doktorand vid Tandvårdshögskolan i Malmö talade över ämnet 3D-printing från nano till makro. 3D-printing är ju ingen ny teknologi men den verkar ha utvecklats väldigt mycket de senaste åren, något som kommer att få stor betydelse för våra liv.

För ett par år sedan kom jag i kontakt med 3D-printing teknologin när jag arbetade för Höganäs. Att printa saker från metallpulver är ju rätt fantastiskt. Men efter att ha lyssnat på Michael Braian så börjar jag förstå att det här är mer revolutionerande än vad man kan föreställa sig. 3D-printing kommer säkerligen kullkasta många affärsmodeller i näringslivet och öppna upp för nya möjligheter i det mesta som berör våra liv. Några branscher där teknologin redan har fått stor betydelse är den tillverkande industrin och inom det medicinska området. Vissa menar att 3D-printing är lika revolutionerande som när internet slog igenom.

Michael gjorde först en kort historisk exposé från stenålder och industrialiseringen till dagens informations- och servicesamhälle där han gav exempel på hur människan genom allt från tillverkning av stenföremål och vapen till valsning, slipning m m har använt sig av subtraktion, dvs att genom bearbetning ta bort material för att få fram det färdiga föremålet. Med 3D-printing är det precis tvärt om. Det är en additiv teknik där man lägger till material, lager på lager, tills produkten är klar.

Jag trodde i min enfald att 3D-printing handlade om printing av föremål genom laserteknologi och exempelvis metallpulver. Jag själv fick en liten visselpipa i metall efter mitt besök på Höganäs. Michael förklarade att vi pratar inte om en, utan över 40-tal olika tekniker, inom 3D-printing. Och vi pratar om en mängd olika material som exempelvis plaster, keramer, metallpulver och biologiskt material.

Ur ett makro perspektiv gav han exempel från Kina där man printar hus! Exempelvis tio mindre bostadshus per dygn! Ur ett mikroperspektiv visade han prov från en konstnär som hade printat en elefant väldigt detaljerat som stod på ett hårstrå. Elefanten var 0,2 mm! Michael visade också hur forskare hade lyckats printa hud och även organ i kroppen. Han är själv tandtekniker och berörde kort om möjligheterna att printa tänder!

Det är inte svårt att inse att såväl privatpersoner som företag kommer att kunna skaffa sig stora fördelar genom 3D-printing. Saknar man en till exempel en reservdel så kan man printa själv eller få det genom företag som är specialiserade på 3D-printing inom service och eftermarknad. Sparade CAD-ritningar i datorn kan snabbt användas. Både ur kostnads- och tidsperspektiv erbjuder den nya teknologin stora fördelar, speciellt när forskarna nu lyckats öka hastigheten i printingprocessen väsentligt.

Sammantaget gjorde Michael en briljant presentation. Han använde mycket bilder, animationer och YouTube-filmer tillsammans med lite text på sina slides – han lyckades förmedla ett inte helt okomplicerat budskap på ett tydligt, enkelt och intresseväckande sätt. Något att inspireras av både ur affärs- och kommunikationssynpunkt!

Läs mer om 3D-printing: http://www.3d-printing.se/

Är Arlas krishantering tillräcklig?

M42_Motorway_-_Arla_Scania_articulated_vehicle_-_geograph.org.uk_-_1362939Nu i veckan gick Arlas VD Henri de Sauvage ut i en debattartikel i DI och berättade om företagets tveksamma och dyra representation. Speciellt mot bakgrund av den djupa kris landets mjölkbönder befinner sig i. Detta ”erkännande” var säkert framtvingat av Uppdrag Gransknings kommande avslöjanden om turerna kring den kooperativa mejerijätten. Men självklart stod Arla inför ett vägval: Vi ligger lågt och hoppas att Uppdrag Gransknings avslöjanden inte är så farliga och att ”det blåser över”. Eller så försöker vi vara proaktiva och går själva ut med komprometterande fakta.

Här måste man göra en bedömning av hur allvarligt läget är: Är vi själva överdrivet oroliga för att nyheten ska få stora rubriker och en bred spridning i media och i sociala medier? Och det faktum att man går ut kan ju i sig generera en oönskat stor medial och viral spridning, dvs man spär själv på konflikten och förstorar problemet. Eller är det verkligen så att läget är mycket bekymmersamt – är risken stor att den negativa nyheten gör att vårt varumärke får sig en ordentlig törn och t o m hamnar i en djup förtroendekris?

Om vi försöker hålla oss ”under radarn” kan vi förvärra läget när nyheten väl briserar: ”De försökte gömma undan frågan” kan bli en naturlig följdeffekt. Jag har alltför ofta sett exempel på företag och organisationer som valt ”ducka-strategin”. Det har lyckats ibland, mer av tur än skickligt övervägande. Men ofta har situationen förvärrats och ibland har skadorna inte blivit möjliga att reparera med som följd att VD, ledning och styrelse, eller delar därav, har tvingats gå.

Arla valde att vara proaktiva, vilket är djärvt och bra. Att få ut VD:n på banan och ”lägga korten på bordet” är inte givet. Sedan är ju frågan om denna strategi är tillräcklig för att återskapa förtroendet för företaget hos de hårt prövade kunderna. En förutsättning för att lyckas med den proaktiva strategin är att man verkligen lägger ”alla korten på bordet”. Dvs visar en mycket stor ödmjukhet och öppenhet, och inte drar sig för att vara utelämnande. Det verkar då inte speciellt klokt att inte vara noga med detaljerna. I dagens nummer av DI ägnar tidningen en stor artikel med rubriken: ”Fixade golffesten – Arla tog notan för ICAhandlarnas försklassiga middag”. Konflikten späs på och dessutom verkar ännu ett företag dras in i frågan. Fortsättning lär nog följa.

http://www.di.se/di/artiklar/2015/12/4/arla-betalade-festen/

http://www.di.se/artiklar/2015/12/2/mjolkbonderna-kraver-arla-huvuden-pa-fat/