Vår samtid kräver ett engagerat ledarskap

bokLäser just nu min tidigare kompanjon Peter Eriksons bok ”Ledarskapets möjligheter – 40 vanliga fällor och tänkbara lösningar .”Peter har en lång erfarenhet av sina olika yrkesroller som konsult, VD och kommunikationschef. Han har med andra ord god erfarenhet från både kund- och byråsidan. I hans erfarenhet ingår uppdrag för mer än 240 företag och organisationer.

Boken tar upp 40 korta praktikfall som ger en mycket intressant läsning. Peter pekar både på ledarskapets tillkortakommanden men ger även exempel på framgångsrika ledare och organisationer.

Peter framhåller bland annat vikten av helhetssyn i ledarskapet: ”Hur bidrar vi som ledare till att våra medarbetare, kunder eller medborgare får mer meningsfulla liv, som inte bara innebär att få konsumtionslusten stillad? Organisationer och företag som har förstått att se till denna helhet av behov blir också mer framgångsrika.”

Detta är bara en av många insiktsfulla kommentarer som gör att chefer av olika slag behöver fundera vad som krävs av en modern framgångsrik ledare anno 2015.

Peter skriver om kunder och medborgare som får alltmer makt och där företagen har allt mindre kontroll över sina verksamheter. Vem som helst kan genom en laptop påverkar regeringar och storföretag. Medborgare och kunder blir volontärer, medskapare och producenter. Och de verkar smidigt genom nätverk: ”Kraften kommer i att många människor ger små bidrag till många saker. De får betalt i form av att ha kul tillsammans, de får erkännande och en känsla av tillhörighet. Många motiveras mycket mer av den här typen av sociala nätverk än av pengar från en traditionell anställning.”

Medarbetarna i en organisation vill förstå vad som händer i verksamheten och vart den är på väg. När ledarna fokuserar på vad som ska göras och hur vill medarbetarna ha svar på frågorna varför och vart. De organisationer som inte har en helhetssyn av sin samtid representerar ofta ett svagt ledarskap.

Utvecklingen i omvärlden och kraven från de egna medarbetarna ställer krav på ett mycket mer engagerat ledarskap. Peter ger exempel på olika typer av ledarskap och menar att man som ledare måste våga lämna rollen som ”instruktör” och att ”vara i talarstolen” och istället förbättra sin förmåga att resonera och delta i nya nätverk. Det handlar om att vara en förebild för sin organisation och tillsammans med sina medarbetare skapa gemensamma visioner. Genom att vara trygg i sig själv blir det lättare som ledare att utmana, ifrågasätta och uppmuntra.

Bland de 40 praktikfallen kan man välja ut några som speciellt passar för det egna företagets eller organisationens utmaningar. De handlar om allt från etik och moral till intern kultur och strategiska vägval. Boken är både lärorik och underhållande. Läs den!