Svenska politiker – ta ert ansvar och lär av era tyska kollegor

IMG_6236

Stefan Fölster är en av landets skarpaste hjärnor inom opinionsbildning, tillika chef för den liberal tankesmedjan Reforminstitutet. För några dagar sedan skrev han en debattartikel i Sydsvenskan om hur brottsligheten i Sverige skulle kunna minskas med inspiration från Tyskland och speciellt staden München. Artikeln borde vara obligatorisk läsning för alla politiker som vill bli tagna på allvar hur vi ska minska brottsligheten och skapa trygghet för våra invånare.

Statistiken talar sitt tydliga språk. ”I München är brottsligheten på den lägsta nivån sedan 1988. Antal offer för dödligt våld var 7 personer år 2017, eller 0,47 per hundra tusen invånare. Det är hälften av vad Polisregion Syd, där Malmö ingår, hade samma år.” Polisen i München löste förra året 66 procent av alla brott (mot 14 procent för Sverige) och 100 procent av alla mord.”

Bakom ligger en mängd åtgärder: Tyskland har i snitt 50 procent fler poliser än i Sverige. Polisen i München har en administration och IT-system som har moderniserats så att poliserna kan vara ute på gatorna. Men München har också enligt flera studier Tysklands bästa integration. Flyktingar kommer snabbare i arbete än i Sverige. Tyskland har knappt någon bostadsbrist, och i München frigörs mark för att bygga bostäder. I München finns också god tillgång till arbetslokaler för de som vill starta företag. Fackföreningar är till skillnad från Sverige mycket positiva till lärlingsjobb. Satsning på skolan ger resultat. En tysk invandringspojke har bättre Pisa-resultat i matematik än en genomsnittlig svensk pojke.

I denna miljö frodas inte brottsligheten, tvärtom motverkas den. Svenska politiker borde ta intryck hur de tyska kollegorna, speciellt i München, framgångsrikt driver frågor som integration, stadsplanering, utbildning, företagsklimat och hur man skapar ett effektivare polisväsende. Det handlar om att vara öppen om problemen och mod att ta viktiga beslut för vår framtid.

https://www.sydsvenskan.se/2018-07-16/polisen-stadsplaneringen-skolan-och-arbetsmarknaden-bidrar-alla-till-den-minskade-brottsligheten-i-mnchen