Förvånande dålig förberedelse inför exponering i media

uppdrag_granskning
I veckan som gick hade SVT:s Uppdrag granskning (UG) fokuserat på förmögna svenskar som ”smitit undan skatten”. Bakgrunden är den regel som Skattemyndigheten införde om ”självrättelse” i deklarationen, dvs personer som lämnat felaktiga uppgifter i sin deklaration kan rätta rätta dem på eget initiativ i efterhand och slippa betala skattetillägg. Regeln innebär att förmögna svenskar har kunnat föra tillbaka sina tillgångar till Sverige och skatta för dem på ett lagligt sätt. I gengäld slapp man straffavgift och beskattning äldre än fem år. Många svenskar har utnyttjat denna möjlighet, bland annat på grund av den ökade transparensen mellan länder och därmed risk för upptäckt. Det är ingen tvekan om att reglerna varit effektiva – statskassan har fått in många miljoner på detta sätt. Reglerna försvarades också av finansminister Magdalena Andersson, när hon intervjuades i Aktuellt i början av veckan.

UG hade lyckats få fram en lista på ca 9 000 svenskar som har utnyttjat denna möjlighet till ”skatteamnesti”. Grupper som bland annat lyftes fram var kända politiker, företagsledare och markägare. Storyn ”pumpades upp” genom dagliga inslag i Rapport och Aktuellt ett par dagar i förväg.

Utmärkande för de personer som exponerades i programmet var deras defensiva hållning gentemot UGs reportrar. Att slänga luren i örat på reportern som vissa personer gjorde ger inget bra intryck. Att hänvisa till att man knappt kände till förmögenheten i utlandet var kanske inte det första budskapet som man skulle ha kommunicerat. Det var många exempel på hur illa förberedda de här personerna var på en exponering i media. Undantaget var bland annat markägaren Otto von Arnold, en av få personer som ställde upp framför kameran och på ett lugnt och sakligt sätt kommenterade frågan.

Faktum är att det här ”kriget” mot UG inte går att vinna. Precis som Otto von Arnold framhöll är det ett problem, dvs att undanhålla skatt och samtidigt ta emot EU-finansierat gårdsstöd. Även om de här personerna har följt reglerna om självrättelse är det ett moraliskt problem att man undanhöll skatt i ett tidigare skede. Vad krävs då vid en medial exponering? Klargör dina budskap, fundera över hur du ska hantera besvärliga frågor och gör ”pudeln” när det är befogat. Har man begått en dumhet är det bättre att erkänna det än att komma med undanflykter. Vad gäller UG hoppas jag att man fortsätter granskning av ”smitare” i samhället – ett intressant ämne kan vara ”arbetssmitare”, dvs folk som missbrukar bidragssystemet på andra sätt – allt från sjukskrivningar till arbetslöshetsersättning.

Ett nytt politiskt landskap växer fram som kräver ett tydligt ledarskap

IMG_8956 Henrik v Sydow

Jag var i veckan på ett intressant seminarium som arrangerades av Carnegie i Malmö där den tidigare riksdagsmannen Henrik von Sydow la fram en riktigt klarsynt beskrivning kring det politiska läget, både nationellt och i ett globalt perspektiv. Temat var dagens politiska risker och hur de kunde påverka de finansiella marknaderna.

Henrik von Sydow beskrev dagens politiska situation utifrån bland annat ledarskap, drivkrafter, konflikter och vägval. Att dagens läge skapar oro på de finansiella marknaderna och kräver en aktiv allokering av kapital var kanske inte så förvånande och nytt, utan den stora behållningen var hans klara analys av det politiska läget.

Han framhöll att det idag råder en stor förtroendekris för ledarskapet i samhället, och gav exempel från politiken med brist på beslut i centrala frågor, näringslivet med flera VD:ar som har fått lämna efter olika skandaler och även ett misstroende mot media. Traditionellt regeringsbärande partier tappar stöd och populistiska partier, både till vänster och höger, vinner terräng.

Centrala drivkrafter i dagens politik, och som kan beskrivas som en ”game changer”, är att fokus har skiftat från ekonomi och jobb till migration och terrorism. Dessa frågor genomsyrar samhället idag och människor är uppriktigt oroliga för säkerheten i landet, men detta gäller även internationellt. Och migrationsfrågorna tar också över allt mer och påverkar ett antal andra frågor som ekonomi, skola och bostadspolitik. Dagens politiska läge skapar en växthusmiljö för protektionism och EU-samarbetet fragmenteras alltmer. Osäkerheten är stor kring frågor som Schengen-avtalet och Euro-samarbetet. I slutändan handlar det om en möjlig maktförskjutning från Bryssel till de enskilda medlemsstaterna.

Internationellt ser vi hur konflikterna och kriserna går från att vara regionala till att bli alltmer internationella. Syrien är ett bra exempel som involverar många parter. Under 2015 fanns det ca 40 väpnade konflikter i 28 länder i världen. Och när USA förhåller sig passivt ökar den regionala oordningen.

Vi står också inför flera avgörande vägval framöver: Brexit eller Bremain – efter Camerons förhandlingar med EU kommer Storbritannien i juni att rösta för eller emot ett utträde. Och i USA kommer presidentvalet sannolikt att handla om Trump vs Clinton.

Worst case kan vara att Storbritannien lämnar EU, Trump blir republikanernas presidentkandidat med möjlighet att bli USAs näste president och Le Pen vinner det franska presidentvalet 2017. Ett utträde ur EU från Storbritanniens sida kan också leda till fler folkomröstningar, både när det gäller undantag i olika frågor som att lämna unionen.

Best case kan vara att Bremain ökar EU:s legitimitet, Clinton vs Rubio reducerar den ekonomiska och politiska osäkerheten, och ur kriser föds reformer.

Min egen reflektion efter att ha lyssnat på Henrik von Sydow är att det politiska läget idag karaktäriseras av brist på politiskt ledarskap. Såväl i Sverige som internationellt finns det ett stort behov av ledare som har mod att föra en tydlig och ansvarstagande politik. Ledare som inte bara satsar på att vinna nästa val utan som tänker och agerar långsiktigt. Ledare som har mod att fatta beslut i de svåra frågorna och genomföra nödvändiga strukturreformer i allt från migrations- och säkerhetspolitik till frågor som skola, vård, bostäder och jobb.

Skärmavbild 2013-06-05 kl. 15.50.40