Ett nytt politiskt landskap växer fram som kräver ett tydligt ledarskap

IMG_8956 Henrik v Sydow

Jag var i veckan på ett intressant seminarium som arrangerades av Carnegie i Malmö där den tidigare riksdagsmannen Henrik von Sydow la fram en riktigt klarsynt beskrivning kring det politiska läget, både nationellt och i ett globalt perspektiv. Temat var dagens politiska risker och hur de kunde påverka de finansiella marknaderna.

Henrik von Sydow beskrev dagens politiska situation utifrån bland annat ledarskap, drivkrafter, konflikter och vägval. Att dagens läge skapar oro på de finansiella marknaderna och kräver en aktiv allokering av kapital var kanske inte så förvånande och nytt, utan den stora behållningen var hans klara analys av det politiska läget.

Han framhöll att det idag råder en stor förtroendekris för ledarskapet i samhället, och gav exempel från politiken med brist på beslut i centrala frågor, näringslivet med flera VD:ar som har fått lämna efter olika skandaler och även ett misstroende mot media. Traditionellt regeringsbärande partier tappar stöd och populistiska partier, både till vänster och höger, vinner terräng.

Centrala drivkrafter i dagens politik, och som kan beskrivas som en ”game changer”, är att fokus har skiftat från ekonomi och jobb till migration och terrorism. Dessa frågor genomsyrar samhället idag och människor är uppriktigt oroliga för säkerheten i landet, men detta gäller även internationellt. Och migrationsfrågorna tar också över allt mer och påverkar ett antal andra frågor som ekonomi, skola och bostadspolitik. Dagens politiska läge skapar en växthusmiljö för protektionism och EU-samarbetet fragmenteras alltmer. Osäkerheten är stor kring frågor som Schengen-avtalet och Euro-samarbetet. I slutändan handlar det om en möjlig maktförskjutning från Bryssel till de enskilda medlemsstaterna.

Internationellt ser vi hur konflikterna och kriserna går från att vara regionala till att bli alltmer internationella. Syrien är ett bra exempel som involverar många parter. Under 2015 fanns det ca 40 väpnade konflikter i 28 länder i världen. Och när USA förhåller sig passivt ökar den regionala oordningen.

Vi står också inför flera avgörande vägval framöver: Brexit eller Bremain – efter Camerons förhandlingar med EU kommer Storbritannien i juni att rösta för eller emot ett utträde. Och i USA kommer presidentvalet sannolikt att handla om Trump vs Clinton.

Worst case kan vara att Storbritannien lämnar EU, Trump blir republikanernas presidentkandidat med möjlighet att bli USAs näste president och Le Pen vinner det franska presidentvalet 2017. Ett utträde ur EU från Storbritanniens sida kan också leda till fler folkomröstningar, både när det gäller undantag i olika frågor som att lämna unionen.

Best case kan vara att Bremain ökar EU:s legitimitet, Clinton vs Rubio reducerar den ekonomiska och politiska osäkerheten, och ur kriser föds reformer.

Min egen reflektion efter att ha lyssnat på Henrik von Sydow är att det politiska läget idag karaktäriseras av brist på politiskt ledarskap. Såväl i Sverige som internationellt finns det ett stort behov av ledare som har mod att föra en tydlig och ansvarstagande politik. Ledare som inte bara satsar på att vinna nästa val utan som tänker och agerar långsiktigt. Ledare som har mod att fatta beslut i de svåra frågorna och genomföra nödvändiga strukturreformer i allt från migrations- och säkerhetspolitik till frågor som skola, vård, bostäder och jobb.

Skärmavbild 2013-06-05 kl. 15.50.40

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Var god att bekräfta att du inte är en robot *