Behandla aktieägarna som kunder

börslista 160131

I gårdagens DI kunde man läsa en artikel om att HM planerar att minska sina kvartalspresentationer från fyra till två. Dis skribent är kritisk till detta initiativ, vilket man kan förstå.
Som börsnoterat bolag har man två vägar att välja emellan: Ge bara den information som börskontrakt, aktiebolagslagen, IFRS med flera regelverk kräver eller att ge denna lagstadgade information plus att serva sina aktieägare.

Mitt råd till börsnoterade bolag eller bolag på väg till börsen är att se sina aktieägare och analytiker som kunder. Att skapa bra mötesplatser för sina ägare och etablera en dialog kan vara mycket värt i det långa loppet. Som börsbolag är man trots allt beroende av sina ägare – bolaget vill sannolikt ha en stabil ägarkrets och förr eller senare kan bolaget få behov av att resa kapital för exempelvis expansion. Ytterligare ett viktigt skäl är att vid en kris så blir det lättare att få aktieägarnas förtroende om man redan har etablerat en bra kontakt med dem.

Det innebär med andra ord att ägarna behöver få en tydlig bild av var företaget är på väg och hur verksamheten och ekonomin utvecklas. Börsbolaget behöver ge återkommande rapporter om utvecklingen. När kravet på kvartalsrapporter förändrades för ett par år sedan till att det räcker med två fullständiga rapporter om året var det klokt nog bara några stycken börsbolag som har utnyttjat denna möjlighet. Om det går för långt mellan rapporterna ökar risken för både läckage och spekulationer om hur verksamheten går. Att det är lite mer jobb med fyra rapporteringstillfällen än två är ju klart men inte någon stor skillnad då bolagen i vilket fall har en intern månadsrapportering.

Slutsatsen är att börsbolag får vara beredda att lägga rätt mycket tid och resurser på att serva sina privata och institutionella aktieägare, analytiker, bankkontakter och ekonomijournalister med god information. Var transparant och visa på god tillgänglighet. I slutändan kan väl hanterad kapitalmarknadskommunikation och investor relations betala sig med positiv påverkan på både aktiekursen och omsättningen av aktien – det är det värt.