Förvärv kräver bättre public affairs

I takt med en förbättrad konjunktur ökar intresset för förvärv och samgåenden. Pfizers bud på Astra Zeneca är ett aktuellt och bra exempel på förvärv där budgivaren inte verkar ha förberett politikerna på affären och framtidsplanerna för det sammanslagna bolaget.

Med dagens globalisering behöver de multinationella företagen ännu tydligare ta sitt samhällsansvar – en fråga som onekligen aktualiseras vid stora förvärv. Det blir alltmer tydligt att de globala företagen inte kan leva sitt eget liv isolerade från resten av samhället. De är verkligen en integrerad del av många samhällen  på jorden.

Pfizers bud på Astra Zeneca har rört upp många känslor och skapat starka yttringar – från politiker i Sverige och Storbritannien till forskare från handelshögskolor. De pekar bland annat på att att tusentals jobb riskeras och stängning av hela forskningsanläggningar. Dessutom kan det diskuteras om stora fusioner inom läkemedelsindustrin verkligen skapar långsiktigt aktieägarvärde. Svenska politiker begär att få en dialog med Pfizer men har hittills fått kalla handen. Och självklart är det frågor som måste tas upp som exempelvis om forskningen och jobben.

Frågan är hur Pfizer tänker? Hur ser masterplanen ut? Har bolaget verkligen tänkt igenom vilka opinionsmässiga effekter en föreslagen fusion kan få? Vilka är de offentliga nyckelpersonerna som man borde bearbeta och skapa en dialog med? Även om Sverige är ett litet land så kommer en viktig del av Astra Zeneca från vårt land och all den kompetens och erfarenhet som byggts upp inom olika terapiområden. Om det finns en masterplan för Public Affairs så verkar den inte ha sjösatts än. Eller så har företaget inte gjort en tydlig analys av det opinionsmässiga läget och tänkt sig lösa detta senare. Det kan bli för sent.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Var god att bekräfta att du inte är en robot *