Lämna taktiska överväganden för en långsiktigt ansvarsfull politik

Det är hög tid att politikerna i vårt land tar ett gemensamt ansvar för att lösa
ett antal mycket stora problem som håller på att bli alltmer akuta. Det gäller exempelvis
migrationspolitiken, energifrågorna, vårdkrisen, jobb- och bostadsproblematiken. Dagens temporära hantering av migrationsfrågorna räcker inte långt – här krävs ett långsiktigt hållbart system med rätt resurser för rimliga volymer av nyanlända. På samma sätt behövs en långsiktig syn på hur vår energiförsörjning ska ställas om från fossilberoende till förnyelsebara och miljövänliga energikällor. Sjukvården behöver få mer genomtänkta lösningar för bättre effektivitet. Frågorna kring arbetslöshet, utanförskap och bostadsbrist kräver också långsiktiga lösningar – frågor som accentueras av migrationsproblemen. Dessa frågor är så pass allvarliga och akuta att Sveriges roll som välfärdsland riskeras att raseras.

Läs PM Nilssons utmärkta ledare i Dagens Industri idag där han sammanfattar problemen på ett mycket klarsynt sätt.

http://www.di.se/artiklar/2016/5/15/ledare-varfor-regera-med-mp/

Vad det hela handlar om är att dagens politiker måste lämna kortsiktiga taktiska överväganden för långsiktiga beslut – inte minst för att ta ansvar för vårt land och för att kommande generationer ska
ska kunna leva i ett Sverige som är tryggt, har en ren miljö och ger möjlighet till arbete och utveckling.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Var god att bekräfta att du inte är en robot *